هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد همانند مردم زمان جاهلیت مرده است ۱ .

هرکس بمیرد و آشنای به مقام امام خویش باشد مثل کسی استکه همراه و همنشین حضرت قائم(عج) در خیمه اوست ۲.

پایه و  اساس معرفتبه آن بزرگوار  را این مسائل تشکیل می دهد. کسب مقام امامت در طفولیت،اختفا ء ولادت و دوران کودکی ، غیبت صغری و کبرای حضرت،نواب خاص در زمان غیبت صغری و نواب عام و زعامت مسلمین در غیبت کبری،اعتقاد به علم و عصمت امام،طول عمر و ادمه زندگی حضرت،امتحان شیعیاندر زمان غیبت،فیض رسانی او در هنگام غیبت و در هنگام ظهور و حکومت بیعت هیچ طاغوتی را به گردن ندارد و اگر یک روز از جهان باقی مانده باشد او خواهد آمد و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد،پس از آن که پر از ظلم و جور شده باشد.

1و2-سفینة البحار ، ج 1 ، ص 32

نویسنده : پیام | نسخه قابل چاپ | نظرات [0]
تاریخ ارسال : شنبه 15 تیر‌ماه سال 1387