شیعه در عصر امام زمان (عج)

بدون شک قوت و نصرت از آن شیعه خواهد شد زیرا که غیر شیعه مثل ایشان چنین اعتقادی به ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ندارد.شیعه بوده که از عصر رسول خدا(ص) دست از ولای اهل بیت گرام او بر نداشته و در این راه بزرگترین فداکاریها و ایثارها را نموده و به همین جهت روزهای حکومت امام زمان (عج) روزهای عزتو آقایی اوست.

امام صادق (ع) می فرمود :
شیعیان ما در دولت حضرت قائم (ع) سر افرازان و حکمرانان روی زمین هستندوهر یک نفر ایشان از جهت قوت و قدرت با چهل نفر برابرند ۱.
در حدیثی دیگر همان گرامی فرموده که : خدواند تبارک و تعالی ترس و وحشترا از قلوب شیعیان ما بر می داردو در قلوب دشمنان ما قرار می دهد ۲.

امام علی(ع) درباره توجه شیعه به قرآن می فرمود:
مثل آن است که دارم می بینم که شیعیان ما در مسجد کوفه خیمه ها زده اند و مشغول تعلیم و آموزش قرآن  هستند ۳.
نکته دیگر ارتباط مستقیم و بدون واسطهامام زمان(ع) با شیعیان ودوستانش می باشد و بیان امام جعفر صادق(ع) گویای این حقیقت است .
زمانی که فائم ما قیام کند خداوند چشم وگوش شیعیان ما را چنان بینا و شنوا می کند تا جایی که بین انها و حضرت قائم (ع) هیچ پیام آوری وجود ندارد. امام زمان (ع) هر کجای عالم باشد و صحبت کند انها می شنوند و  او را  می بینند ۴.      

1- بحار،ج52،ص372        2- بحار،ج52،ص 372        3- غیبت نعمانی،ص 374       4- روضه کافی، ص 324