دوران غیبت ولی عصر (عج) چه زمانی پایان می یابد؟

تعیین زمان ظهور در اختیار خداست  و کسی جز او از آن آگاهی ندارد.آنچه برای ظهور لازم است،احساس جهانی برای امداد الهی و کمک غیبی، ناامیدی از همه مکتب های غیر الهی و آمادگی لازم پیروان و یاران امام برای همکاری با ایشان است و از این امور جز خداوند،کس دیگری اگاهی ندارد.بنابراین،کسانی که زمان ظهور را تعیین می کنند،دروغگویند.
وقتی از امام باقر(ع)پرسیدند که آیا برای ظهور وقتی معین شده است،سه بار فرمود : تعیین کنندگان وقت،دروغ  گویند ۱.

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
مثل ظهور حضرت مهدی (عج)،مثل برپایی قیامت است.مهدی(عج) نمی آید مگر ناگهانی  ۲.

همچنین کسانی که ادعای ارتباط مستقیم با امام زمان (عج) را دارند و مدعی پیام هایی از امام زمان (عج) برای مردم هستند،در ادعای خود صادق نیستند. آنان که به ملاقات آن حضرت نائل می شوند و از هدایت های ایشان بهره مند می گردند ، کمتر از آن برای دیگران صحبت می کنند.

1- بحار الانوار،ج53،ص103             2- منتخب الاثر،ص124و224