موعود و منجی در اسلام

ما مسلمانان بر این عقیده ایم که در آخرالزمان منجی بزرگ انسان ها از نسل پیامبر اکرم (ص) ظهور خواهد کرد و حکومت واحد و عادلانه ی جهانی را تشکیل خواهد داد.یکی از لقب های ایشان نیز        « مهدی» (عج) است.البته در کتاب های اهل سنت تاکید شده که حضرت « مهدی» از نسل پیامبر اکرم (ص) و حضرت فاطمه (س) است اما مشخص نیستکه این فرزند در چه زمانی به دنیا می آید ۱.
در این میان اعتقاد شیعه ،روشن،مشخص و همه جانبه است.
ما معتقدیم که بنابر سخنان صریح پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) موعود و منجی انسان ها دوازدهمین امام و فرزند امام حسن عسکری (ع) است.حضرت مهدی (ع) هم نام پیامبر(ص) و کنیه اصلی ایشان نیز همان کنیه پیامبر (ص) - یعنی ابولقاسم -  است.ایشان آخرین ذخیره ی الهی است،و با توجه خاص خدواند به حیات خود ادامه می دهد تا این که به اذن خداوند ظهور می کند و حکومت جهانی اسلام را تشکیل می دهد.

1-تاریخ بخاری،ج3،ص343،ج4،ص107و مستدرک حاکم،ج4،ص557.