علت غیبت امام عصر (ع)

خداوند نعمت هدایت را با وجود انبیاء و اولیای خود کامل کرده و راه رسیدن به رستگاری را به انسان ها نشان داده است.علاوه بر این انبیاء و امامان که خود مظهر رحمت الهی اند،نه تنها راه سعادت را به مردم معرفی کردند بلکه دل سوز تر از پدری مهربان برای نجات آنان کوشیدند و رنج کشیدند.
پیامبر گرامی اسلام (ص)،خود و امام علی (ع) را پدران امت معرفی کرده اند ۱. ناگفته پیداست که دلسوزی پدر معنوی برای فرزندان خود حدی ندارد و در هیچ شرایطی جدا شدن از آن ها را تحمل نمی کند. اما ناسپاسی این فرزندان را ببینید که قدر پدران مهربان خود را نشناختند و چنان در وادی انحراف پیش رفتند که یازده تن از رهبران آسمانی خود را شهید کردند.
حاکمان بنی عباس در صدد بودند که مهدی موعود (ع) را به محض تولد از بین ببرند.آنان امام دهم (ع) و سپس امام یازدهم (ع) و خانواده ی ایشان را در محله ای نظامی منزل دادند و آمد و رفت های آنان را زیر نظر گرفتند تا در صورت امکان ، امام دوازدهم را در همان کودکی به شهادت برسانند.
به سبب این قدر ناشناسی و در خطر بودن جان آن حضرت ، خداوند آخرین ذخیره و حجت خود را از نظرها پنهان کرد تا امامت در شکلی جدید و از پس پرده ی غیبت ادامه یابد. تدوام آن نیز بر اثر باقی ماندن همان عوامل و عدم آمادگی مردم برای ظهور است.این غیبت آن قدر ادامه می یابد که نه تنها مسلمانان ، بلکه جامعه انسانی شایستگی درک ظهور و بهره مندی کامل از وجود آخرین حجت و ودیعه ی الهی را پیدا کند.در آن زمان، بشریت تحقق وعده های الهی در مورد حکومت صالحان و برپایی عدالت جهانی را به چشم خواهد دید. 

1- پیامبر اکرم فرمود : من و علی پدران این امتیم . علل الشرایع،شیخ صدوق،ج1،ص127